رتبه بندی (رنکینگ جهانی) دانشگاه های روسیه ۲۰۲۳

ردیف نام دانشگاه رتبه
۱ دانشگاه لامانوسوف ۷۵
۲ دانشگاه فنی و مهندسی باومن ۲۳۰
۳ دانشگاه دولتی نووسیبیرسک ۲۶۰
۴ دانشگاه تومسک ۲۶۴
۵ انیستیتو فیزیک و تکنولوژی مسکو ۲۶۷
۶ دانشگاه دولتی سنت پطرزبورگ ۲۷۰
۷ دانشگاه رودن ۲۹۵
۸ دانشگاه HSE ۳۰۸
۹ دانشگاه ملی تحقیقات هسته ای مسکو ۳۰۸
۱۰ دانشگاه فدرال کازان ۳۲۲
۱۱ دانشگاه فدرال اورال ۳۳۵
۱۲ دانشگاه روابط بین الملل مسکو ۳۴۵
۱۳ دانشگاه ملی تحقیقاتی تکنولوژی اطلاعات، مکانیک، اپتیک سنت پطرزبورگ ITMO ۳۵۹
۱۴ دانشگاه پلی تکنیک سنت پطرزبورگ ۳۸۲
۱۵ دانشگاه پلی تکنیک تومسک ۳۹۸
۱۶ دانشگاه فدرال فارسترن ۴۳۴
۱۷ دانشگاه علم و تکنولوژی ملی (MISIS) ۴۶۷
۱۸ دانشگاه دولتی آلتای ۵۳۰ - ۵۲۱
۱۹ دانشگاه فدرال جنوبی ۵۵۰ - ۵۴۱
۲۰ دانشگاه دولتی ساراتوف ۵۶۰ - ۵۵۱
۲۱ دانشگاه فدرال بالتیک امانوئل کانت ۶۵۰ - ۶۰۱
۲۲ دانشگاه سامارا ۶۵۰ - ۶۰۱
۲۳ دانشگاه اقتصاد پلخانف ۷۰۰ - ۶۵۱
۲۴ دانشگاه سچینوا ۷۰۰ - ۶۵۱
۲۵ دانشگاه لوباچفسکی ۸۰۰ - ۷۵۱
۲۶ دانشگاه ایالتی الکتروتکنیک سنت پترزبورگ (ETU - LETI) ۸۰۰ - ۷۵۱
۲۷ دانشگاه فنی دولتی نووسیبیرسک ۱۰۰۰ - ۸۰۱
۲۸ دانشگاه پلی‌تکنیک پرم ۱۰۰۰ - ۸۰۱
۲۹ آکادمی اقتصاد ملی ۱۰۰۰ - ۸۰۱
۳۰ دانشگاه معدن سنت پترزبورگ ۱۰۰۰ - ۸۰۱
۳۱ دانشگاه ایالتی اورال جنوبی (تحقیقات ملی) ۱۰۰۰ - ۸۰۱
۳۲ دانشگاه فنی هوانوردی دولتی اوفا ۱۰۰۰ - ۸۰۱
۳۳ دانشگاه تیومن ۱۰۰۰ - ۸۰۱